Zemný tepelný výmenník

Zemný tepelný výmenník vzduchu je horizontálne položený potrubný systém, ktorý využíva energetické a akumulačné schopnosti zeme. Spoločnosť REHAU vyvinula vôbec prvý systém zemného tepelného výmenníka vzduchu s vnútorným antibakteriálnym povrchom. V spojení zo zariadením na spätné získavanie tepla môže stavebník nielen ušetriť náklady na energiu, ale tiež významne zlepšiť kvalitu bývania vo svojom objekte. Princip fungovania zemného tepelného výmenníka je založený na tom, že teplota zeminy je od hlbky asi 1,5 metra 7 – 12 °C a je využívaná prostredníctvom uloženého potrubného systému, v zime k predhrievaniu a lete k ochladzovanie nasávaného vzduchu. Teplota nasávaného vzduchu môže byť v zime až o 12 °C a v lete redukována až o 14 °C.

zv_princip_zima zv_princip_leto