Cenník

Cenník ponúkaných služieb

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 20 %, sú približné, vždy je potrebné si vyžiadať konkrétnu cenovú kalkuláciu

Bytový dom

Rekuperačná jednotka do 1 200 eur, VZT chrbtica, doprava do vzdialenosti 75 km, práca – cena spolu 3 000,- eur

Rekuperačná jednotka do 1 200 eur, VZT hviezda, doprava do vzdialenosti 75 km, práca – cena spolu 3 280 eur

Rodinný dom do 130 m2

Rekuperačná jednotka do 1 600 eur, VZT chrbtica, doprava do vzdialenosti 75 km, práca – cena spolu 3 920,- eur

Rekuperačná jednotka do 1 600 eur, VZT hviezda, doprava do vzdialenosti 75 km, práca – cena spolu 5 000 eur

Rekuperačná jednotka do 1 600 eur, VZT chrbtica, zemný výmenník Rehau, doprava do vzdialenosti 75 km, práca – cena spolu 5 520 eur.

Rekuperačná jednotka do 1 600 eur, VZT hviezda, zemný výmenník Rehau, doprava do 75 km, práca – cena spolu 6 600 eur.

Rodinný dom do 180 m2

Rekuperačná jednotka do 1 800 eur, VZT chrbtica, doprava do vzdialenosti 75 km,        práca – cena spolu 4 720,- eur

Rekuperačná jednotka do 1 800 eur, VZT hviezda, doprava do vzdialenosti 75 km, práca – cena spolu 5 400 eur

Rekuperačná jednotka do 1 800 eur, VZT chrbtica, zemný výmenník Rehau, doprava do vzdialenosti 75 km, práca – cena spolu 6 320 eur.

Rekuperačná jednotka do 1 800 eur, VZT hviezda, zemný výmenník Rehau, doprava do 75 km, práca – cena spolu 7 400 eur.

Zapojenie rekuperačnej jednotky

Zapojenie rekuperačnej jednotky rovnakotlakovej – cena bez dopravy 100 eur

Zapojenie rekuperačnej jednotky cirkulačnej alebo dvojzónovej – cena bez dopravy 180 eur.

Servis

Vyčistenie rekuperačnej jednotky rovnakotlakovej – cena bez dopravy 42 eur

Vyčistenie rekuperačnej jednotky dvojzónovej – cena bez dopravy 80 eur

Vyčistenie zemného výmenníka (dezinfekcia) – cena bez dopravy 80 eur

Vyčistenie rekuperačnej jednotky zahrňuje – kontrolu prevádzky rekuperačnej jednotky, jej funkcií, kontrolu a čistenie motora jednotky, kontrolu a čistenie rekuperačného výmenníka, dezinfekciu rekuperačnej jednotky.

Pre cenovú ponuku rekuperácie, kontroly, montáže a pod. nás neváhajte kontaktovať