Rekuperačné jednotky Atrea

Rekuperačné jednotky Atrea – prehľad
Rovnotlaké vetranie Orientačný max.
vykurovací výkon (kW)
Orientačný max.
chladiaci výkon (kW)
Orientačný max. výkon
vetrania s rekuperáciou tepla
Orientačná účinnosť
rekuperácie
DUPLEX 180 EC4 nie nie 190 [m3/h] 93 %
DUPLEX 190 ECV4 nie nie 190 [m3/h] 93 %
DUPLEX 370 EC4 nie nie 390 [m3/h] 95 %
DUPLEX 390 ECV4 nie nie 390 [m3/h] 90 %
DUPLEX 510 EC4 nie nie 510 [m3/h] 90 %
DUPLEX 520 ECV4 nie nie 510 [m3/h] 88 %
Vetracie jednotky
s cirkuláciou vzduchu a chladením
Orientačný max.
vykurovací výkon (kW)
Orientačný max.
chladiaci výkon (kW)
Orientačný max. výkon
vetrania s rekuperáciou tepla
Orientačná účinnost
rekuperácie
DUPLEX RB4-EC 3,2 2,6 350 90
DUPLEX RA4-EC 4,5 3 350 91
DUPLEX RK4-EC 7 3,4 350 93