Rekuperácie

S narastajúcou úrovňou tepelného izolovania budov je vetranie a prívod  čerstvého vzduchu základom zdravého bývania. Vetranie slúži k:

– privedeniu čerstvého vzduchu

vymenik_paul_th

– odvedenie škodlivín, opotrebovaného vzduchu a vlhkosti

– ochrane zdravia vyvarovaniu sa alergiám

– energetickej úspore

– zachovaniu stavebnej hmoty

Aby boli tepelné straty vetrania čo najnižšie, pritom ale súčasne dodržaná hygienicky nutná výmena vzduchu, je v kvalitne zaizolovanom dome vetracie zariadenie nevyhnutnosťou.

Rekuperácia je vlastne spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru, v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru a tak minimalizuje tepelné straty.  Vzduchotesný dom je vďaka rekuperácii stále príjemne vetraný, ale neuniká pri tom takmer žiadne teplo.

Čerstvý vzduch môže byť privádzaný voliteľne cez zemný výmenník (potrubie v hĺbke cca 2m) alebo priamo zvonku. Pre zimnú prevádzku musí byť zabezpečené nezamŕzanie zariadenia. Tomuto je možné zabrániť zemným výmenníkom alebo predohrievacím zásobníkom. Čerstvý vzduch je vedený cez rekuperačnú jednotku, v ktorej je z opotrebovaného vzduchu z bytu teplo odčerpávané a z prevažnej časti odovzdávané privádzanému čerstvému vzduchu. Pritom ale nedochádza k žiadnemu premiešaniu vzduchu, ani k preneseniu pachov. Toto prebieha podľa kvality vetracieho zariadenia s účinnosťou až 90 %.

Pri použití zemného výmenníka sa vzduch do domu privádza zo vzdialeného miesta potrubím uloženým pod zemou. V podmienkach strednej Európy je v hĺbke cca 2 metre pod zemou stabilná celoročná teplota okolo 8 °C. V zimných mesiacoch sa vzduch v tomto potrubí ohrieva práve na túto teplotu a do rekuperačnej jednotky už vstupuje zohriaty o niekoľko stupňov oproti vonkajšej teplote. Výmena tepla medzi odvádzaným a privádzaným vzduchom je tak účinnejšia a efektívnejšia. V lete sa práve naopak, vzduch pod zemou ochladí a rekuperácia tak plní i funkciu klimatizácie.

 

Rekuperačná jednotka

Rekuperačná jednotka je zariadenie, ktoré umožňuje využiť teplotu vzduchu odsávaného z priestoru na ohrev chladného privádzaného vzduchu. Tieto dva „vzduchy“ sú od seba oddelené tak, že nemôže dôjsť k ich premiešaniu. Stykové plochy sú vyrobené z materiálu, ktorý zaručuje maximálny prestup tepla.

Výsledkom tohto procesu je, že použitý vzduch so všetkými v sebe obsahujúcimi pachmi (pachy z kuchyne, WC, dym …) je odvádzaný mimo objekt a je nahradený čerstvým ohriatym (v lete ochladeným) a prefiltrovaným vzduchom. Touto výmenou vzduchu je zabezpečené príjemné a hygienicky zdravé prostredie v bytových priestoroch.

Vetranie s rekuperáciou zaisťuje optimálne využitie vytvoreného (teda zaplateného) tepla až s 90 % účinnosťou. V letnom období zase naopak, môžeme rekuperačnú jednotku využiť na ochladenie bytových priestorov, čo začína byť pri prebiehajúcich klimatických zmenách veľmi aktuálny problém.

Vykurovanie i ochladzovanie priestorov prebieha pri zatvorených oknách, to však neznamená, že okná sa nesmú otvárať. Dom s rekuperačnou jednotkou žije ako každý iný dom. Je len na samotnom užívateľovi, či bude vetrať oknami, alebo nie. Rekuperačná jednotka vás nijako neobmedzuje. Práve naopak, zaisťuje komfort a veľmi výrazne znižuje náklady spojené s vykurovaním a ochladzovaním vášho domova.

Pri tomto spôsobe vetrania nie je zanedbateľný ani hygienický aspekt. Je mnoho miest, kde emisie, hluk nielenže obťažujú, ale spôsobujú i poškodenie zdravia. Jedným z riešení je výmena okien za veľmi izolované okná s malou priepustnosťou hluku. Tieto okná sú však tak tesné, že znemožnia akýkoľvek prístup vzduchu do miestnosti a v nevetranom priestore potom v dôsledku vlhkosti dochádza k tvorbe plesní a vzduch sa stáva zatuchlým. V takomto prípade je rekuperácia jediným riešením, ako vytvoriť optimálnu klímu v byte alebo pracovnom priestore.

Ďalší benefit, ktorý je možné získať použitím rekuperácie je možnosť využitia filtrov pre vyčistenie privádzaného vzduchu od prachov, alebo alergénov, ktoré mnohým z nás komplikujú život.

Všetky tieto argumenty stojí za to zvážiť  skôr, než začnete stavať, alebo rekonštruovať váš dom.

 

Typy rekuperačných jednotiek

Na trhu sú tri typy rekuperačných jednotiek – centrálna, decentrálna (lokálna) a kompaktná.

Centrálna jednotka zaisťuje rovnomernú výmenu vzduchu v celom objekte. Lokálna jednotka zaisťuje výmenu vzduchu len v miestnosti, v ktorej je umiestnená.

Kompaktná jednotka sa vyznačuje výraznou kompaktnosťou, ktorá prináša predovšetkým úsporu miesta.

 

Výhody riadeného vetrania s rekuperáciou

Jedna jednotka pre celú domácnosť / dom
Inteligentné riadenie pomocou snímačov vlhkosti a CO2
Úspora energie
Kontrola teploty
Riadený odvod vlhkosti
Čerstvý vzduchu s možnosťou dohrevu
Žiadny hluk z okolia
Tichá prevádzka
Filtrácia privádzaného vzduchu
Rovnotlaké riešenie
Malý zásah do obálky budovy