Rekuperačná jednotka Paul Thermos 200 DC

Thermos 200 DC

TECHNICKÝ POPIS thermos200_1

Prístroj pre rekuperáciu tepla firmy Paul thermos 200 DC /300 DC je využívaný pre riadenú ventiláciu domácnosti s vysokou efektívnosťou protiprúdového kanálového typu výmenníka tepla (chráneného nemeckými a európskymi patentmi). Tepelný výmenník má plochu pre výmenu tepla o výmere 60 m², čo je 2-krát viac než iné komerčne dostupné jednotky. Tepelná účinnosť výmenníka je omnoho väčšia u konvenčných doskových výmenníkov tepla s priečnym prietokom. Jednotka thermos 200/300 DC je dostupná v dvoch verziách, v závislosti na sile ventilátorov (formát 2 a 3). Vysoko efektívne ventilátory s integrovanou elektronickou kontrolou sily, znamenajú vysoké preváženie zisku nad nákladmi, a to v podiele 1:20 až 26 (napr. pre thermos 200 DC vstup elektrickej energie 53 W, rekuperácia tepla 1197 W fans @ -3˚C teplota nasávaného vzduchu. Programovanie stupňa ventilátora je možné v 1%  postupoch (30 až 100 % maximálneho výkonu ventilátora), a to v troch stupňoch. Funkcie programátora sú: 8 vlastných časových programov – možné je ľubovoľné priradenie programov k pracovným dňom, nastavenie internej motorovej obtokovej klapky (slúži k automatickému obchádzaniu výmenníka tepla v lete), balančné vyrovnanie medzi ventilátorom pre odpadný a privádzaný vzduch je nastaviteľné, monitorovanie filtračného cyklu, nastavenie rozmrazovacieho kúrenia (rozmrazovacie kúrenie udrží prístroj bez ľadu a nahradí tak geotermálny výmenník v zime), nastavenie vykurovacieho obvodu (napr. čerpadlo vykurovacieho obvodu alebo elektrický register prikurovania až do 2,1 kW)- tiež nočným poklesom. Doplnkovými možnosťami sú – kontrola ochrany proti mrazu pre predohrievač, regulácia ochrany pred mrazom výmenníka tepla zem-vzduch alebo zem-solanka-vzduch, zahrievací okruh a niekoľko prídavných posilňovacích tlačidiel. Jednotka je kompletne hlukovo i tepelne odizolovaná. Celý kryt je vyrobený z peny/molitanu EPP (nie však tabule a časti z kovu)  teda vylučuje vznik tepelných mostov. Vonkajší nasávaný vzduch je čistený prostredníctvom filtra G4, ktorý je možné použiť i na strane odťahu, a filtrom F8 na strane vzduchu vypusteného. Jednotka MVHR thermos 200/300 DC je navrhnutá pre využitie v obytným budovách, hlavne v nízkoenergetických domoch a domoch s pasívnou energetickou bilanciou. Môže byť však využívaná tiež v jasliach, školách, domovoch dôchodcov, kancelárskych budovách a pod.

Komfortne_ovladanie